Kennismaking
Activiteiten
Gedane zaken
Nieuws
Contact
Home

De klant staat centraal

Omgeving, gemeente, klant dwingen af
Bibliotheek verandert van koers

De bibliotheek van Zoetermeer verzet haar bakens. Omdat de omgeving dat vraagt, omdat de gemeente dat vraagt, maar zeker ook omdat de klant dat vraagt. De bibliotheek heeft te maken met eigentijdse klanten die behoefte hebben aan kennis en informatie in een ingewikkelde wereld. Meer nog dan in het verleden gaat zij daarop in de nabije toekomst inspelen zodat de bibliotheek hét kenniscentrum van Zoetermeer wordt: een hoogwaardige toegangspoort tot kennis, informatie en cultuur die voor iedereen open staat. Daarvoor is het nodig dat accenten verschuiven, in het vervolg staat de vraag van de klant centraal en niet meer het eigen aanbod. De bibliotheek ziet veranderen als vooruitgang. Het zijn vernieuwende en ambitieuze producten en diensten waarmee zij haar imago wijzigt, met behoud overigens van het goede dat er al was: de bibliotheek blijft natuurlijk ook een levendig uitleencentrum en bewaarplaats van cultureel erfgoed.

De nieuwe bibliotheek ontwikkelt een nieuwe visie op haar toekomst. Daarbij staat de vraag van de klant centraal en van enkele doelgroepen in het bijzonder.

Jeugd, jongeren, ouderen en anderstaligen
Bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten gaat speciale aandacht uit naar de doelgroepen jeugd en jongeren, naar minder redzame ouderen en anderstaligen, met andere woorden de bibliotheek wordt een doelgroepenbibliotheek. Hiermee wordt de belangrijkste verandering zichtbaar, die nauw aansluit bij het doel een laagdrempelige en hoogwaardige toegang te zijn tot informatie, kennis en cultuur. Voor iedereen, ook en juist voor deze groepen. Dit is een belangrijke wijziging in het beleid, die in nauwe samenspraak met de gemeenteraad werd gemaakt.

In dialoog met de klant
Wat kun je je voorstellen bij "de wens en de vraag van de klant centraal". Hoe kom je daar achter? Door klanten direct te benaderen, in gesprekken of door middel van enquêtes: wat willen ze, wat missen ze, voldoet een bepaald product. Het zal een echte dialoog zijn, medewerkers spreken de gebruikers actief aan, en de bibliotheek zal een gericht antwoord geven in de vorm van een nieuw product, een nieuwe dienst. Nergens zullen oplossingen standaard zijn, producten en diensten zijn afgestemd op de verschillende klantgroepen. Daarbij speelt marketing een belangrijke rol en alle middelen die daarbij gebruikt kunnen worden in aanbod, in prijsstelling, in communicatie. Om vraaggericht te kunnen werken, gaat de bibliotheek nog meer samenwerking zoeken met organisaties en instellingen om de behoeften van de doelgroepen te peilen en onderzoeken.

Open-leer-centrum
Zo ontwikkelt de bibliotheek zich tot een plaats waar de gebruiker zelfstandig informatie verwerft, informatieve, educatieve of culturele activiteiten bezoekt, waar hij boeken en digitale media kan lenen maar zij wordt ook een plaats waar je anderen ontmoet of studeert. In bibliotheek Seghwaert is de uitwerking van deze gedachte binnenkort zichtbaar. Daar gaat een veelbelovende pilot van start met de bibliotheek als open-leer-centrum (OLC). Op een flink aantal studieplekken, met de nieuwe digitale media en internetvoorziening binnen bereik, kunnen zowel individuele gebruikers als scholieren in klasverband leren omgaan met de informatieverwerving en -verwerking van nieuwe media.

Een doelgroepenbibliotheek. Dat betekent niet dat de bibliotheek de mensen vergeet die daar niet toe behoren. Integendeel, zij spelen een uitdrukkelijke rol in de toekomst en het bestaan van de Zoetermeerse bibliotheek. Ook voor hen wil zij een modern informatiecentrum zijn dat midden in de Zoetermeerse samenleving staat, met nog meer individuele service en comfort.

Comodo SSL