Wilt u een indruk krijgen van hoe ik schrijf, of wilt u weten op welk gebied Dialoog tekstbureau zich begeeft? Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste projecten waaraan ik gewerkt heb. In de meeste beschrijvingen kunt u doorklikken naar een website, een pdf of ander doucment, en leest u de resultaten. 

 • Vijf maal over de Nationale Omgevingsvisie - tekst en beeldportretjes van mensen die vertellen over hun favoriete plek, als voorbeeld van hoe de NOVI in de prkatijk kan werken. In opdracht van BZK, april, mei 2019.
 • Het netwerk nog intensiever gaan gebruiken - gesprek met twee relatiebeheerders, gespecialiseerd in adres- en identiteisfraude (Rijksdienst voor Identiteisgegevens). Artikel gepubliceerd in Burgerschap en Recht #1, 2019. In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.
 • Ik en de UVRM – drie tekst en beeldportretjes van mensen die zich inzetten voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.Gepubliceerd op de socialmedia-kanalen van BZK: Facebook en LinkedIn. In opdracht van BZK, november 2018.

 • Beschermingsbewind niet los te zien van schuldhulp - redactie van dit artikel van Mariet Lohman, gepubliceerd in Binnenlands Bestuur, november 2018.
 • Ik en Prinsjesdag – vijf tekst- en beeldportretjes van medewerkers van BZK over een pakkende gebeurtenis die zij zich herinneren van Prinsjesdag. Gepubliceerd op de socialmedia-kanalen van BZK: Facebook en LinkedIn. In opdracht van BZK, september 2018.

 • Zorgvuldig omgaan met informatie, dáár gaat privacy om – gesprek met plv gemeentesecretaris en functionaris gegevensbescherming over hoe fusiegemeente Leidschendam-Voorburg omgaat met de AVG. In B&R 2018 #5, p. 30. Artikel in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

 • Een gloednieuwe HUP 3.0 – interview met drie specialisten op het gebied van de Basisregistratie Personen (BRP). Onderwerp: de nieuwe Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) voor de BRP. Artikel in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, augustus 2018.

 • Vijf verhalen met ervaringen van deelnemers aan het programma voor beginnend leidinggevenden bij het Rijk, gepubliceerd op Rijksportaal. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK-redactie), april - juni 2018. 

 • Nieuwe teksten voor de website van Haags Groene Kruis Fonds. In opdracht van het bestuur Haags Groene Kruis Fonds, juni 2018.
 • Meer dan dertig telefonische interviews met stakeholders van grote beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Dit als onderdeel van reputatieonderzoeken door onderzoeksbureau ReputationInc april en mei 2018.
 • 'Veel mogelijkheden, maar geen wondermiddel' - artikel in de congresspecial van de NVVB. Cybersecurity-onderzoeker Rolf van Wegberg geeft tekst en uitleg over blockchain en de mogelijkheden voor gemeenten. In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, februari - maart 2018.
 • De raad en ik - negen miniportretten van raadsleden door het hele land: Roelie Bosch (Almere), Dennis Chafiâ (Westland), Marian Pater (Zwijndrecht), Robert Bosch (Voorst), Marjet Woldhuis (Groningen), Martin Sagel (Assen), Ron Boers (Vlaardingen), Gerard Ram (Zaanstad) en Jan Oosterkamp (Strijen). In opdracht van het miniterie van BZK, gepubliceerd op Facebook en de website politiekeambstdragers.nl
 • Haagse zorg en dienstverlening. met IMPACT Op weg naar een inclusieve samenleving. Verslag van een onderzoek naar de ervaringen van Haagse zorginstellingen en de gemeente Den Haag met de Wmo 2015. Tekstadvies en redactie in opdracht van insento, Mieke Verhagen. Januari 2018.
 • Den Haag - Seniorvriendelijke stad. De geschiedenis van het ouderenbeleid in Den Haag, willen jullie die opschrijven?” Dat was eind 2016 de vraag van de gemeente Den Haag aan mij, aan Lex Noyon en Jan Booij. "En willen jullie die zó opschrijven dat alle inwoners van Den Haag het verhaal gemakkelijk en met plezier kunnen lezen.” Leerzaam samenwerkingsproject (eind 2016 - eind 2017): onderzoek, tekstschrijven en redactie.
 • 10 JAAR à Laheij - Ervaringen van een gespreksleider. Intensieve begeleiding, redactie en tekstschrijven. Boekje met 37 vertellingen over wat een gespreksleider zoal meemaakt. Persoonlijke ervaringen, tips en aanbevelingen. En een interview met Anouschka Laheij, die dit boek uitbracht ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van haar bedrijf. In opdracht van Anouschka Laheij, november 2017.
 • 'Denk niet te snel dat je iets niet kunt. Probeer het'. En: 'Geen beleid, maar recht uit het hart': artikelen in de krant Exclusief voor Inclusief - Alphen aan den Rijn, plus eindredactie, in opdracht van Stichting iDb - Inclusie en discriminatiebestrijding, nov. 2017.
 • Nu nog even in de camera kijken. Interview met gemeentemedewerkers van Schipluiden over het gebruik van camera's voor gezichtsherkenning bij identificatie. Gepubliceerd in Burgerzaken en Recht 2017/4. In opdracht van de NVVB.
 • Den Haag seniorvriendelijke stad, toen en nu. Over veertig jaar ouderenbeleid, verhalen en 'parels'. In opdracht van Lex Noyon en de gemeente Den Haag. 2017
 • We hebben elkaar nodig. Interview met Rhodia Maas, directeur van de de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens sinds begin 2017. Gepubliceerd in Burgerzaken en Recht, 2017/3. In opdracht van de NVVB.
 • Vernieuwen teksten website Insento, zorg voor welzijn en geluk. In opdracht van Mieke Verhagen, 2017.
 • Vernieuwen teksten website Saffier. En nieuwe opzet maken voor vacatureteksten. In opdracht van Saffiergroep, 2017.
 • Divers Den Haag: we trekken samen op. Informatiebrochure en kaart over wat Divers Den Haag is en doet. 2017
 • Samen scheiden. En alleen verder. Digitale informatiebrief over wat een mediator en een counselor kunnen betekenen voor mensen die scheiden/gescheiden zijn. In opdracht van TEN en Admavit, 2017.
 • Twintig interviews, gehouden in opdracht van onderzoeksbureau ReputationInc. Onderwerp: reputatieonderzoek Tata Steel, 2017
 • Ga het gesprek maar aan, ook als het lastig is. Interview met scheidend directeur Gerdine Keijzer van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, gepubliceerd in Burgerzaken en Recht van de NVVB. Eind 2016.
 • 5 Jaar Serious Ambtenaar: hoe een prachtidee uitgroeide tot een mega-evenement. Vijf interviews met de projectleiders van de verschillende jaren; over wat in hún jaar speciaal was. In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).
 • Findien regelt je geldzaken. Informatiefolder voor cliënten van de Kessler Stichting.
 • Anoniem solliciteren. Een papieren tijger of een effectief personeelsinstrument voor excellente organisaties. Brochure voor bezoekers van een congres dat Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden organiseerde over dit onderwerp op 19 november 2015.
 • Dertig interviews, gehouden in opdracht van onderzoeksbureau ReputationInc. Onderwerp: reputatieonderzoek Heineken Nederland, 2015.
 • In voor Groepswonen: over bekende en ongekende mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen. Periodiek verschijnend blad voor mensen die deelnemen aan groepswonen of dat overwegen te doen, voor beleidsmakers en ieder die professioneel te maken heeft met deze vorm van wonen. No 4 juni 2015, thema: levenskunst.
 • De Heemse Heeren, drie verkoopbrochures voor nieuwbouwhuizen in Amstelveen, in opdracht van Eigen Haard.

 • Van plantenkas tot ecologische tuin. Projectplan van de Stichting Jacobahof Den Haag, ingestuurd ihkv de subsidieregeling Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse Wijken 2014 van de Gemeente Den Haag. Ideevorming + tekst. In opdracht van Stichting Jacobahof.
 • Voor(t)gaan in verandering. Duurzame organisaties in een dynamische, diverse samenleving. Veertien interviews over modernisering van de zorg. Gesprekspartners: eindverantwoordelijke bestuurders in en rondom de langdurige zorg. Bewerking van de interviews en eindredactie. Met foto's van Mladen Pikulic. In opdracht van Jan Booij Advies en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • In voor Groepswonen: over bekende en ongekende mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen. Periodiek verschijnend blad voor mensen die deelnemen aan groepswonen of dat overwegen te doen, voor beleidsmakers en ieder die professioneel te maken heeft met deze vorm van wonen. 'Vrijheid, maar altijd gezelschap', no 1. januari 2014. 'Een eilandje in de buurt', no 2, juni 2014. Interviews, redactie en eindredactie. In opdracht van Stichting SING Den Haag.
 • Gluren bij je groene buren. Wervende folder waarin 'Quartier Laak' bewoners en ondernemers van Laak uitnodigt de wijk te verkennen + 3 wandelroutes langs de mooiste plekken in Laak, de stoerste wijk van Den Haag. Opzet en tekst. In opdracht van Quartier Laak.
 • Je bent welkom, en we gaan aan de slag. Over de ontwikkeling van de Nachtopvang van de Kessler Stichting in Den Haag (2007 - 2014) 'tot de mensgerichte meest laagdrempelige zorg die zij nu is'. Concept en tekst. In opdracht van de Kessler Stichting Den Haag.
 • Vooruit met natuur. Pamflet voor de Natuurtop 2013, waarin staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken haar visie geeft op het natuurbeleid voor de komende jaren. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, directie Natuur en Biodiversiteit.
 • Ingebeelde lelijkheid. Een kortlopende therapie. Informatiefolder voor mensen die overmatig lijden onder de overtuiging lichamelijk onaantrekkelijk te zijn (Body Dysmorphic Disorder). Concept en tekst. Opdrachtgevers: psychologen dr. Iman Baardman en drs. Deine Meeng-Broekhoven.
 • Van alles mogelijk in Quartier Laak. Informatiefolder over de activiteiten door Stichting Quartier Laak en uitnodiging voor 'Energieke Matchmarkt', november 2013. Opdrachtgever: Quartier Laak en gemeente Den Haag. 
 • Geleerde lessen Spoorzone Delft - Interviews met opdrachtgevers gemeente Delft, ProRail, en Combinatie CrommeLijn die de spoortunnel in Delft bouwt, over wat goed ging en wat beter kon. In opdracht van Vernieuwing Bouw.
 • Wie ben jij? Verwoording van de scherpe visie van Rob van Wingerden, lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke BAM Groep en bestuurslid van Vernieuwing Bouw, op vernieuwing in de bouw. In opdracht van Vernieuwing Bouw. 
 • Beleggingsnota vastgoed en hypotheken, strategische keuzes. Redactie van nota die Syntrus Achmea jaarlijks publiceert voor haar klanten, beleggers. “In de beleggingsnota kijkt Syntrus Achmea, de grootste vastgoedbelegger in Nederland, vooruit naar ontwikkelingen in de markt die van invloed zijn op het rendement van de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen en schetst een beeld van de manier waarop Syntrus Achmea daarop voor de opdrachtgevers kan inspelen.” 
 • Duurzaamheidsverslag Productschap Akkerbouw 2011. Voorbeelden uit de praktijk van de Nederlandse akkerbouw: met o.a. interviews met ondernemers en bestuurders uit de duurzame akkerbouw. In opdracht van Productschap Akkerbouw. 
 • een EEUW Kessler 1912-2012  - Jubileumkrant t.g.v het 100jarig bestaan van de Kessler Stichting Den Haag. Samenstelling, redactie en schrijfwerk: artikelen en interviews met 100jarige organisaties en instellingen voor maatschappelijk opvang, voor bezoekers tentoonstelling Haags Historisch Museum, partners van de Kessler Stichting en andere geïnteresseerden. In opdracht van de Kessler Stichting Den Haag. 
 • Bekende en ongekende mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen - Interviews met deelnemers aan groepswonen in Den Haag, opgenomen in het boek ‘Groepsswonen in al zijn vormen. In opdracht van Stichting Innovaties Gemeenschappelijk wonen (SING) Den Haag.  
 • bijzonder dichtbij – Interculturalisatie van zorg en welzijn in Den Haag - Terugblik op de geschiedenis van de interculturele zorg en welzijn voor ouderen in Den Haag. Teksten en eindredactie. In opdracht van Jan Booij Advies.  Meer informatie.
 • bijzonder dichtbij – weergave van 33 gesprekken - Gesprekken met burgeres, en met bestuurders, managers, en cliënten van grote en kleine welzijns- en zorgorganisaties in Den Haag over interculturalistatie in de breedste zin. Herschrijven en eindredactie. In opdracht van Jan Booij Advies
 • Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking - 19 gesprekken, met Hagenaars met een beperking, met bestuurders, managers en cliëntene van grote en kleine organsiateis in den Haag over cultuursensitieve zorg. In opdracht van Jan Booij Advies.
 • In de tijd van OPA & OMA; van mode tot communicatie in de Alblasserwaard/Vijheerenland. Leskaarten geschiedenis voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Concept en teksten. In samenwerking met Skylla Ontwerpbureau. In opdracht van Bibliotheeknetwerk Zuid Holland Zuidoost. 
 • Podium. Blad voor leden van brancheorganisatie Bouwend Nederland. Teksten en eindredactie. In samenwerking met Eric Harms en Ank Benko Communicatie. 
 • Ze zeggen dat…. Weerslag van acht ontmoetingen die plaatsvonden op verzoek van toenmalig minister Veerman en de Bestuursraad van het ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit. Ontmoetingen met mensen uit verschillende hoeken van de samenleving die specifieke kennis hebben over een bepaald onderwerp. Thema’s: stad-land, landschap, zorg, jeugd, integratie, energie en klimaat. Concept voor 8 boekjes en teksten. In samenwerking met Ank Benko Communicatie en Skylla Ontwerpbureau. In opdracht van het ministerie van LNV. 
 • Handboek leefgebiedenbenadering. De leefgebeidenbenadering leeft! Voorbeelden uit de praktijk. Interviews en redactie. In samenweking met Ank Benko Communicatie. In opdracht van het Minsiterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 • Corbulo College Voorburg  - Informatieboekje voor leerlingen van groep 8 basisschool die voor de keuze staan een vervolgopleiding te kiezen. Concept en tekst, gedurende drie jaargangen. In samenwerking met Skylla Ontwerpbureau.
 • Brengen en halen. Informatieboekje over Voorall, organisatie voor Hagenaars met een beperking. Concept en tekst. In samenwerking met MatGlas design.  
 • Almere, stad vol toekomst Brochure in opdracht van het gemeentebestuur van Almere en in samenwerking met Stroosnijder Teksten.
 • Factsheets gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Beschrijving van de verschillende afdelingen van het Haags Ontwikkelings bedrijf van de Gemeente Den Haag Bestemd voor werving van medewerkers.
 • Themanummer van Zuid-Holland sociaal. Brochure van de Provincie Zuid-Holland over sociaal mentoraat in vier gemeenten van de provincie. Bestemd voor politici, ambtenaren en belangstellenden.
 • Niets te vragen, niets te wensen (?) Brochure over een programmatisch aanbod Zorg en Welzijn voor oudere Chinezen. Projectverantwoording aan Zorgonderzoek Nederland. Bestemd voor opdrachtgever, ambtenaren, zorginstelingen, werkers
 • De klant staat centraal, maar wie zijn de klanten? In opdracht van de Openbare Bibliotheek Zoetermeer. Krant voor inwoners van Zoetermeer met informatie over de veranderende bibliotheek.

 

 

 

Comodo SSL