• Kennismaking
 • Activiteiten
 • Nieuws
 • Gedane zaken
 • Contact
 • Home

Bent u niet zeker of een tekst wel lekker leest, of die de doelgroep wel zal aanspreken, en of die correct geschreven is? Dan is het goed die te laten controleren, te corrigeren, of diepgaander te laten herzien.

Redacteur
Ik schrijf teksten, maar ben ook redacteur. Iemand die op verzoek een tekst fileert die iemand anders heeft geschreven, bijvoorbeeld een artikel, een rapport, een nieuwsbericht. Iemand 'van buiten' die de lezers vertegenwoordigt.

Wat is redigeren?
Soms passen aangeleverde teksten niet goed in een nieuwsbrief, op de internetpagina, in de brochure of de folder, de. Letterlijk of figuurlijk. Soms is de tekst niet toegankelijk genoeg, moet er iets aan de stijl gebeuren of klopt de opbouw niet. Als redacteur kijk ik kritisch naar al die onderdelen: zinsbouw en spelling, toonzetting, begrijpelijkheid, en naar de tekst als geheel. Redactie is in alle opzichten ‘op maat maken’, bijschaven, en soms herschrijven.

Redactie in soorten en maten

 • minimum: corrigeren op taal en spelling. Kloppen de d’s en de t’s, zijn woorden juist gebruikt, hoe staat het met de punten en komma’s?
 • basis: behalve een check op foutloos en begrijpelijk taalgebruik ook een kritische blik op bijvoorbeeld zinsopbouw en leesbaarheid. Dat betekent soms zinnen herschikken en bijvoorbeeld alinea-kopjes toevoegen
 • maximum: redactie van de tekst als geheel; niet alleen de basis, ook de structuur van de tekst onder de loep. Is die logisch en toegankelijk?
 • voor wie durft: een tekst herschrijven. Soms nodig om de doelgroep beter te bereiken door een andere opzet te kiezen, een andere toon, andere stijl. Bijvoorbeeld: ingewikkelde informatie toegankelijk maken voor een breed publiek.

Ook eindredactie
Misschien hebt u niet alleen een redacteur nodig, maar ook een eindredacteur. Iemand die u de touwtjes in handen kunt geven bij het hele productieproces van uw mediaproduct. Ik heb ruime ervaring als eindredacteur. In die functie ben ik, de naam zegt het, de laatste die naar een tekst kijkt voor publicatie of uitzending, het eindstation in een productieproces. Als eindredacteur:

 • coördineer ik de acties om een mediaproduct tot stand te brengen, zoals periodiek verschijnende nieuwsbrieven, een reeks artikelen volgens een bepaalde ‘formule’, een tijdschrift, een krant, een nieuwsreeks;
 • controleer ik artikelen en reportages inhoudelijk: is de gegeven informatie juist en volledig?
 • stuur ik redacteuren aan, zet opdrachten uit en begeleid redacteuren bij de uitvoering ervan, bewaak de deadlines;
 • denk ik na over de koers van het mediaproduct, kies de onderwerpen uit en draagt zelf suggesties aan
 • schrijf ik ook zelf.

 

Comodo SSL